من میتونم براتون با قیمت مناسب پروژه های پایتونی ای که میخواین رو انجام بدم. چطوری؟ خیلی ساده رو دکمه پایین کلیک کن و باهام حرف بزن (: